Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Gdzie średniowiecze spotyka się ze współczesnością studyjna wycieczka do Barczewa i Reszla

1-go marca uczniowie klasy VI odbyli kolejną niecodzienną podróż do miasteczek, które wzrastając i nabywając prawa miejskie w średniowiecznym Księstwie Warmińskim, nadawały ton i kierunek rozwoju obronności, kunsztu rzemieślniczego oraz kultury i nauki w czasach dominium Kapituły Warmińskiej. Przykre losy…