11 września u Olka i Jasia Florczak i ich babci Danusi przedszkolaki zapoznały się z historią ziemniaka, dowiedziały się skąd pochodzi nazwa. Najwięcej frajdy i radości sprawiła dzieciom zabawa „Zbieranie ziemniaków” do wiaderek.

[…]

Do końca września trwa konkurs historyczno-fotograficznym ph. „16×90” organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie z okazji 90-LECIA SZKÓŁ POLSKICH NA WARMII I MAZURACH.  Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, bez względu na wiek. Wszystkie szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://16×90.home.blog/ Tam też znaleźć można dodatkowe inspiracje i wskazówki, jak wykonać pracę konkursową, czyli fotografię flat lay opowiadającą historię jednej ze szkół polskich w naszym regionie.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: tablety, zestawy książek oraz możliwość wydrukowania własnego projektu na szkolnych zeszytach, które trafią do bibliotek i szkół. Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się 8 listopada 2019 r. Serdecznie zachęcamy do udziału w zabawie, rozwijaniu nowych umiejętności fotograficznych oraz do poznawania lokalnej historii.

Z upoważnienia Andrzeja Marcinkiewicza Dyrektora WBP w Olsztynie Anita Romulewicz

 

Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas V-VIII, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen na świadectwie nie niższą niż 4,4, a miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien wykazać swoje zaangażowanie i aktywność społeczną w okresie od września 2018 roku oraz osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub u koordynatora programu, pani Krystyny Izdebskiej do 20 września 2019 roku.
regulamin programu stypendialnego (należy zwrócić uwagę na rozdziały: IV, V, XII, XIII)
załącznik nr 2 (oświadczenie o dochodach)
Załącznik nr 1 stanowi opinia wychowawcy ucznia.
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków, by wyjść na przeciw swoim pasjom, rozwijać zainteresowania i stawać się lepszym.

Na zaproszenie  dzieci i nauczycieli 10.09.2019 r. przybył do naszego przedszkola policjant sierżant Marcin Skiejka z Posterunku Policji w Purdzie. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziły się w salach, aby powitać niecodziennego gościa.

[…]

W nowym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły  będą korzystali  z komunikacji publicznej.

Rozkład jazdy autobusów:
Marcinkowo: 7:34 linia P- 3
Wyrandy – 7:35 uczniowie wsiadają na przystanku przy głównej ulicy ( Marcinkowo- Purda)
Purdka: 7.50  linia P-5
Purda Leśna- uczniowie wsiadają w Purdce
Prejłowo 7:10  linia P-6
Pajtuny 7:15 linia P-6
Trękus 7.30
Powroty 2 września zaplanowano na  godz. 10.00
Pozostałe dni:
Purda- Marcinkowo, Purdka: 13.58, 15.20
Purda-Marcinkowo: 13.55, 14,55
Purda -Pajtuny-Prejłowo: 14.05
Trekus-13.58, 15.20