Zawieszenie zajęć

UWAGA Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu...