„Aktywne wakacje”-zajęcia świetlicy profilaktycznej GKRPA