Rekrutacja uczestników projektu

Zapraszamy uczniów klas 6-7 do udziału w projekcie wychodzącym na przeciw wyzwaniom jutra. Realizacja projektu skupia się na takich aspektach jak: wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych.; cele dotyczące środowiska i klimatu oraz innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Wraz z uczniami z partnerskiej szkoły w Holandii wyciągniemy co najlepsze z jazdy rowerem,

Continue reading