Program Stypendia św. Mikołaja

Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas V-VIII, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen na świadectwie nie niższą niż 4,4, a miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien wykazać swoje zaangażowanie i aktywność społeczną w okresie od września

Continue reading

Wyznaczenie IOD

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Michałem Stokłosem, 11-034 Stawiguda, ul. Ogrodowa 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail iod@purda.pl.

Continue reading

Obowiązek Informacyjny

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

Continue reading