DZIEŃ KROPKI 2020

Święto kreatywności, odwagi i zabawy, przypadające na połowę września, obchodziliśmy w miniony czwartek już po raz piąty! Tradycyjnie, tego dnia stawiamy na integrację nie tylko klasową, ale przede wszystkim szkolną. W tym roku, aby zachować dystans i bezpieczeństwo z pomocą przyszły technologiczne rozwiązania oraz możliwości i zasoby, jakimi dysponuje nasza

Continue reading

Rada Rodziców ogłasza konkurs

Klasa, która jako pierwsza osiągnie 100% wpłat  na fundusz Rady Rodziców do 30 listopada 2020 roku,  otrzyma w nagrodę  50% zwrotu zebranej kwoty do wykorzystania na dowolny cel klasowy. Składka w b.r. szkolnym wynosi 30 zł. Środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczane są na potrzeby uczniów np. na nagrody

Continue reading

Obowiązek Informacyjny

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

Continue reading