Program Stypendia św. Mikołaja

Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas V-VIII, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen na świadectwie nie niższą niż 4,4, a miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien wykazać swoje zaangażowanie i aktywność społeczną w okresie od września

Continue reading

Zakończenie projektu Eko-Szkoła

W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbył się Zielony Piknik, na którym zostały podsumowanie działania utworzenia „Letniej klasy wśród drzew” podjęte w ramach ubiegania się o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi. Uczniowie nadali imiona posadzonym drzewkom i krzewom oraz zostały wręczone dyplomy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i tym wszystkim, którzy pomogli i

Continue reading

Projekt:  Eko-Szkoła – Zielona Flaga 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Eko-Szkoła – Zielona Flaga.  Celem projektu jest utworzenie „Letniej klasy wśród drzew”.  Jednym z zadań było wyznaczenie terenu i opracowanie przez młodzież szkolną projektu letniej klasy. Po wyborze najlepszej pracy w sobotnie przedpołudnie chętni rodzice pomogli ustawić ławki i stół oraz stację meteorologiczną. Następnie uczniowie klasy

Continue reading

Platforma Edukacyjna Microsoft 365 dla szkół

Zalety Platformy Edukacyjnej Microsoft 365, z której korzystają nauczyciele i uczniowie Darmowy dostęp do pakietu biurowego bazującego na MS Office (np. Word, Excel, Power Point i innych aplikacji), który wspomoże pracę dzieci w domu Rozwijanie kompetencji kluczowych Wymiana informacji między nauczycielami i uczniami Nowoczesna, ciekawa nauka w szkole Zgłębianie wiedzy

Continue reading