Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców

Dnia 09.09.2020 odbyło się zebranie Rady Rodziców przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Purdzie. Na zebraniu omowiliśmy następujące kwestie * Rodzice zdecydowali się na ubezpieczenie dzieci w firmie InterRisk (przedszkolaki 39 zł oraz uczniowie 42 zł) * Podjęto decyzję o wysokości składki na fundusz rady rodziców (przedszkole 90 zł za rok,

Continue reading

Kilka słów o tym czym zajmuje się Rada Rodziców

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną. Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły Aby

Continue reading

Rada Rodziców ogłasza konkurs

Klasa, która jako pierwsza osiągnie 100% wpłat  na fundusz Rady Rodziców do 30 listopada 2020 roku,  otrzyma w nagrodę  50% zwrotu zebranej kwoty do wykorzystania na dowolny cel klasowy. Składka w b.r. szkolnym wynosi 30 zł. Środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczane są na potrzeby uczniów np. na nagrody

Continue reading

Wyznaczenie IOD

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Michałem Stokłosem, 11-034 Stawiguda, ul. Ogrodowa 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail iod@purda.pl.

Continue reading