23/10/2019

Ludzik Michelin

Z klasami młodszymi spotkał się ludzik Michelin, zwany Bibendum oraz przedstawiciele policji i uczyli nas właściwych zachowań na drodze. Każdy z uczniów otrzymał odblaskowe gadżety, które bardzo podobały się uczniom.

21 października w naszej szkole miało miejsce spotkanie z okazji 90-lecia szkół polskich na Warmii. Uroczystość uświetnili swoimi wystąpieniami niezwykli goście: dr Jan Chłosta – historyk, regionalista- który wygłosił prelekcję „ Szkoły polskie na Warmii i ich rola w kształtowaniu świadomości Warmiaków” oraz mgr Jerzy Laskowski. […]

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 4 2019/2020 z dnia 12 września 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:

14 października 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r.

15, 16, 17 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

oraz 12 czerwca 2020 r.

W dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz w dni ferii świątecznych  (przed Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą) będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7.15-15.45.

30/09/2019

TIK w szkole

Book titled 'untitled'Read this book made on StoryJumper
Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas V-VIII, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen na świadectwie nie niższą niż 4,4, a miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien wykazać swoje zaangażowanie i aktywność społeczną w okresie od września 2018 roku oraz osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub u koordynatora programu, pani Krystyny Izdebskiej do 20 września 2019 roku.
regulamin programu stypendialnego (należy zwrócić uwagę na rozdziały: IV, V, XII, XIII)
załącznik nr 2 (oświadczenie o dochodach)
Załącznik nr 1 stanowi opinia wychowawcy ucznia.
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków, by wyjść na przeciw swoim pasjom, rozwijać zainteresowania i stawać się lepszym.