Dni wolne od zajęć

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 4 2019/2020 z dnia 12 września 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:

14 października 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r.

15, 16, 17 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

oraz 12 czerwca 2020 r.

W dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz w dni ferii świątecznych  (przed Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą) będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7.15-15.45.