Góra Grosza

Celem, na który zbierane są drobne monety jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną. Pośrednim celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może wspólne działanie dla dobra potrzebującym.