Informacja dla rodziców o płatnościach za posiłki dla uczniów SP

Opłatę za obiady należy uiszczać wyłącznie przelewem, do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Szczytnie  NRB: 54 8838 0005 2016 0800 2001 0036

Wzór przelewu:

Odbiorca: Gmina Purda, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Numer rachunku NRB: 54 8838 0005 2016 0800 2001 0036

Bardzo ważne w tytule przelewu należy podać:

Szkoła (imię i nazwisko dziecka)    opłata za miesiąc (np. wrzesień  2022) :  wyżywienie   np. 100 zł

 

TERMINY OPŁAT  I KWOTY ZA OBIADY ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

ROK SZKOLNY 2022/2023

Miesiąc Termin opłat

 

Cena jednostkowa posiłku Ilość dni Kwota do zapłaty
wrzesień 15.09.2022 5,00 zł 20 100,00 zł
październik 15.10.2022 5,00 zł 20 100,00 zł
listopad 15.11.2022 5,00 zł 20 100,00 zł
grudzień 15.12.2022 5,00 zł 16 80,00 zł

 

  1. Odliczenie należności za obiady z powodu nieobecności ucznia w szkole, jest uwzględniany na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej do godziny 15.00 telefonicznie, wiadomością sms nr telefonu 504 642 422.
  2. Wpłacający może samodzielnie dokonać pomniejszenia wpłaty na kolejny miesiąc za obiady tylko i wyłącznie za zgłoszone nieobecności z poprzedniego miesiąca.
  3. Stawka żywieniowa dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynosi 7,50 zł za obiad.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie.