Informacja o dowozach

W nowym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły  będą korzystali  z komunikacji publicznej.

Rozkład jazdy autobusów:
Marcinkowo: 7:34 linia P- 3
Wyrandy – 7:35 uczniowie wsiadają na przystanku przy głównej ulicy ( Marcinkowo- Purda)
Purdka: 7.50  linia P-5
Purda Leśna- uczniowie wsiadają w Purdce
Prejłowo 7:10  linia P-6
Pajtuny 7:15 linia P-6
Trękus 7.30
Powroty 2 września zaplanowano na  godz. 10.00
Pozostałe dni:
Purda- Marcinkowo, Purdka: 13.58, 15.20
Purda-Marcinkowo: 13.55, 14,55
Purda -Pajtuny-Prejłowo: 14.05
Trekus-13.58, 15.20