Kwitnące przedszkole

Nasze przedszkole wzięło udział w Akcji “Kwitnąca Szkoła”, konkursie

ogłoszonym przez Jabłonki Swawole i Vito Bambino. W konkursie można było wygrać

drzewka polskich jabłoni z certyfikatem i oficjalnie nadanym przez nas imieniem osoby,

którą chcemy uhonorować. Celem Konkursu było: promowanie polskich lokalnych tradycji

oraz kultury, rozpowszechnianie informacji o Polsce, lokalnych produktach, stylu życia

mieszkańców oraz ich tradycjach. Po burzliwych naradach wybrałyśmy osobę Pana Edwarda

Cyfusa. Wybór tej postaci uznaliśmy za najlepszy z możliwych ponieważ jest wybitną

i zasłużoną dla naszego regionu postacią. Promuje tradycje, zwyczaje lokalne i kulturę

naszego regionu. Nasze przedszkole otrzymało jedno drzewko, które posadziliśmy na terenie

przedszkola. Mamy nadzieję, że kwitnące i owocujące drzewko umili czas dzieciom i

przechodniom, rzuci chłodny cień w gorące, słoneczne dni, da wytchnienie od codziennego

pośpiechu, skłoni do chwili spokojnej refleksji. A zarazem Jabłonka będzie piękną ozdoba

naszej placówki oraz materiałem edukacyjnym dla dzieci i symbolem działalności na rzecz

naszego regionu.