Młodzi w Akcji! Kreatywne wyzwania!

Opis projektu:

Program, którego celem jest zaangażowanie uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej do wspólnych nieszablonowych działań, mających na celu wyzwolić ciekawość i twórcze podejście do tematu.

Każda edycja daje do dyspozycji trzy obszary działania:

1. Kronika sportowa, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy

2. Reportaż po sąsiedzku – na tropie ciekawych lokalnych historii.

3. Zamaluj na lokalnie, czyli sztuka uliczna, która angażuje.

W tegorocznej edycji uczniowie klasy drugiej zajęli się ostatnim tematem i połączyli swe działania z projektem eTwinning „Europe by bike” oraz projektem ekologicznym Eko-Szkoła „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego”. Pomysł dotyczy wykonania rzeźby roweru, który będzie spełnia rolę kwietnika, ale również promował aktywny tryb życia pod hasłem „Rowerem po zdrowie”. Prace projektowe zaczęliśmy od poszukiwania pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni oraz rozmowy na temat rzeźby. Następnie była wizyta w Urzędzie Gminy. Uczniowie musieli zaznajomić się z kwestiami prawnymi związanymi z zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Pani urzędnik, pokazała mapę miejscowości i wskazała miejsca, w których rzeźba może stanąć. Uczniowie zdecydowali, że umieścimy ją na terenie szkoły. Kolejne kroki skierowaliśmy do Pani Dyrektor, z pytaniem, czy zezwoli na umieszczenie roweru w wybranym przez nas miejscu. Pomysł skonsultowaliśmy również z nauczycielem angielskiego (koordynatorem projektu „Europe by bike”). Następnie zaczęły się poszukiwania odpowiedniego modelu, który znalazł się na podwórku babci uczniów. Rower przyniesiony został do klasy, tam uczniowie zdjęli zbędne części, oczyścili z rdzy, zmatowili papierem ścierny. Kolejna faza pracy, to zaangażowanie rodziców do pomocy przy położeniu podkładu, pomalowaniu i zamontowaniu instalacji.

Cele:

– rozwijanie umiejętności planowania działań

– kształtowanie konsekwencji w realizacji zaplanowanych działań

– umiejętność współpracy

– pozyskiwanie sojuszników do realizacji pomysłu

Serdecznie dziękujemy osobom, które wspierały nas w realizacji projektu: poszerzającej horyzonty Pani Krystynie Izdebskiej, zawsze otwartej na pomysły dzieci Pani Danucie Adamowicz oraz rodzicom Kamilowi Rybakowi i Januszowi Zakrzewskiemu.