Projekt edukacyjny klasy 1 ŁĄKA

Zdjęcia przedstawiają prace uczniów

Autor filmu Jolanta Putra