Rekrutacja do klasy 1, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Pezały

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych przez Wójta Gminy Purda w harmonogramie rekrutacji – Zarządzenie Wójta Gminy Purda nr 10/2020 z 24 stycznia 2020 r.

  • 09-30 marca 2020 r .- przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Purdzie;

  • 02-08 kwietnia 2020 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do szkoły

  • 10 kwietnia 2020 r.–podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( tablica ogłoszeń w Szkole);

  • 13-24 kwietnia 2020 r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

  • 27 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wnioski składamy w sekretariacie szkoły, Purda 23

Zgłoszenie dziecka do kl. I