Rekrutacja do przedszkola – wakacje 2020

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z wakacyjnym planem dyżurów placówek edukacyjnych w Gminie Purda, Przedszkole w Purdzie będzie czynne od 1-31 sierpnia 2020 r.

Rekrutacja odbędzie się od 4-19.06.2020 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: zspsp@szkolawpurdzie.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących w systemie opieki zdrowotnej, służb mundurowych, handlu oraz dzieci rodziców pracujących, którzy w sierpniu nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

Danuta Adamowicz

karta_zgloszenia_dyżur wakacyjny