Rekrutacja uczestników projektu

Zapraszamy uczniów klas 6-7 do udziału w projekcie wychodzącym na przeciw wyzwaniom jutra. Realizacja projektu skupia się na takich aspektach jak: wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych.; cele dotyczące środowiska i klimatu oraz innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Wraz z uczniami z partnerskiej szkoły w Holandii wyciągniemy co najlepsze z jazdy rowerem, zadbamy o środowisko naturalne w swoim otoczeniu i uchylimy rąbka wirtualnej rzeczywistości w szkole.
Do 11-go września czekamy na komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych! (dokumenty do odbioru u wychowawcy klasy).
Zespół projektowy
 
Do przeczytania: