Rozkłady jazdy zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie urzędu Gminy w Purdzie

Linia 506

Purdka 7:06; Purda Leśna 7:09; Purda Leśna kolonia 7:11; Marcinkowo Osiedle 7:18; Marcinkowo Jednostka 7:19; Marcinkowo Stacja 7:21; Marcinkowo Szkoła 7:22, Wyrandy 7:24; Wyrandy droga 7:25; Powrót- Marcinkowo i Wyrandy Droga : 11:11; 13:21; 15:01 Purdka, Purda Leśna 15:31

Linia 511

Prejłowo Podlazy 7:05, Prejłowo 45, 7:07; Prejłowo Wieś 7:09; Prejłowo Krzyżówki 7:10; Pajtuny Filary 7:12; Pajtuny 7:14 Powrót: 13:57, 15:53

Podróż autobusami będzie się odbywała na zasadach obowiązujących w normalnej komunikacji publicznej.