Stypendia Wójta Gminy Purda

Nowy wniosek stypendialny będzie również dostępny do pobrania na stronie internetowej www.purda.pl  w zakładce dla mieszkańca, w kafelku „Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów…”

Nowy wniosek składa się z trzech tabel:

Tabela A wypełnia rodzic – dane o uczniu.

Tabela B wypełnia szkoła – dane o szkole i średnia ocen.

Tabela C wypełnia rodzic lub szkoła lub trener lub kierownik
artystyczny – dane o osiągnięciach ucznia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 sierpnia 2021 r.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ: do 14 września 2021 r.

ILOŚĆ PRZYZNAWANYCH STYPENDIÓW ŁĄCZNIE: 60

Uchwała stypendialna nowa 2021 r.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Załącznik do Uchwały Stypendialnej z 2021 r.