Ubezpieczenie

Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola zadecydowały że w roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczenie dla uczniów zostanie wykupione w firmie InterRisk. Jest to kontynuacja ubezpieczenie z ubiegłego roku. Nowy okres ubezpieczenia : od 1 października 2019 do 30 września 2020.
Ustalona wysokość składki: Przedszkole 34 zł, Szkoła 33 zł