Uniwersytet Dzieci klasa II

W jaki sposób rozbudzać w uczniach kreatywność, motywować do pracy, prowokować do zadawania pytań?

Klasa druga znalazła odpowiedź, biorąc udział w Projekcie Uniwersytet Dzieci! Nasze zadania skupiły się wokół tematu: „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas”. W ramach projektu uczniowie realizują osiem dwugodzinnych lekcji według zaproponowanych scenariuszy. Każdy wyposażony jest w ciekawe propozycje filmowe i materiały pomocnicze. Celem każdego spotkania jest rozwinięcie w uczniach kompetencji, które zaowocują w szkolnej pracy jak i w dorosłym życiu m.in. krytyczne myślenie, planowanie, wyciąganie wniosków i współpraca w grupie.

Dzienniczek uczestników Uniwersytetu Dzieci:

Scenariusz 1

Ile jest kolorów?

Spotkanie zaczęliśmy, tak jak proponował scenariusz, od próby policzenia kolorów w naszej klasie. Wyniki okazały się nierówne od 26 do 56. Skąd taka różnica? -zapytałam, z końca sali padła odpowiedź, że to zależy od odcieni. I zaczęła się dyskusja, do której wykorzystaliśmy film i prezentację ze scenariusza. Wiele zabawy wywołał eksperyment z mieszaniem kolorów podstawowych, nie wszystkim się udało, więc powtarzaliśmy zadanie, aż uzyskaliśmy satysfakcjonujący kolor. Wyposażeni w wiedzę przeszliśmy do najprzyjemniejszej części projektu: malowania, mieszania kolorów, uzyskiwania odpowiedniej barwy. Wszystkie powstałe prace okazały się piękne. Teraz pięknie prezentują się na korytarzu szkolnym i cieszą oczy innych uczniów.