W 90-lecie szkół polskich na Warmii

21 października w naszej szkole miało miejsce spotkanie z okazji 90-lecia szkół polskich na Warmii. Uroczystość uświetnili swoimi wystąpieniami niezwykli goście: dr Jan Chłosta – historyk, regionalista- który wygłosił prelekcję „ Szkoły polskie na Warmii i ich rola w kształtowaniu świadomości Warmiaków” oraz mgr Jerzy Laskowski. Pan Laskowski wzbudził szczególne zainteresowanie słuchaczy, ponieważ swój wykład „ Wybitni mieszkańcy Warmii” wzbogacił licznymi anegdotami. Swoją obecnością zaszczycili nas również: pani wójt – Teresa Chrostowska oraz dyrektor Apartamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego – pan Łukasz Łukaszewski oraz liczna grupa seniorów. Ponadto nastąpiło otwarcie wystawy    „ Szkoły polskie na Warmii 1920-1939” przez Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej oraz promowano „Kronikę szkoły polskiej w Nowej Kaletce”. My również zaangażowaliśmy się, ponieważ, oddając całe serce i duszę, zaśpiewaliśmy piękne pieśni warmińskie oraz zaprezentowaliśmy wiersze patriotyczne. Ta lekcja historii pozostanie długo w naszej pamięci.