Zaczytana Warmia

Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Organizator: W-MBP w Olsztynie

Cel projektu:  promocja czytania wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji tego zadania.

Honorowym patronat Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego

Uczestnicy: szkoły podstawowe Olsztyna i powiatu/ 18 placówek

Termin: październik 2023r. – 13 maja 2024r.

Udział w projekcie SP Purda

Koordynator: Jolanta Putra

Uczestnicy: Krystyna Ciesielska, Katarzyna Marchwica

13 maja 2024r. otwarcie wystawy, siedziba W-MBP w Olsztynie,  uroczyste zakończenie projektu „Zaczytana Warmia”.

Wręczenie certyfikatów oraz otwarcie wystawy prac dzieci.

Prace plastyczne uczniów SP Purda

Klasa 2a: Alicja Sałka, Zuzanna Zabłotna, Filip Robak

Klasa3a: Urszula Drozdowska, Maja Kowalska