Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu

W naszej Placówce ( Szkole i Przedszkolu) w ubiegłym roku szkolnym, podjęliśmy szereg działań, które pozwoliły nam ubiegać się o wyróżnienie jakim jest, Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Wierna Dziedzictwu.
Mamy prawo do używania tytułu Szkoła Wierna Dziedzictwu do 31 sierpnia 2023 r.
Szkoły, które pragną otrzymać ten certyfikat muszą zorganizować działania w zakresie kształcenia u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów.