Code Week-robotyka z lego Spike

Uczniowie klasy czwartej wzięli udział w europejskim tygodniu kodowania. Budowali i programowali klocki lego Spike. Nasze spotkanie zostało nagrodzone zestawem gier CodyRoby pomocnych w nauce kodowania.