III Przegląd Kolęd i Pastorałek „Warmińskie Kolędowanie”

13 grudnia 2024 w Klewkach odbył się przegląd kolęd, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury. Projekt został zrealizowany w celu kultywowania tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, promocji uczniów
zdolnych wokalnie i muzycznie oraz integracji społeczności naszej gminy.
W Przeglądzie rozwijali talenty następujący uczniowie naszej szkoły:
Klasa 2 pod opieką wychowawczyni Jolanty Putra
Filip Robak „Złota Jerozolima”
Zuzanna Zabłotna „Nie miały aniołki”
Aleksandra Kowalczyk „Jedzie wóz”
Maja Grenda „Była noc”
Klasa 3
Aleksandra Kowalska „Świeć gwiazdeczko”
Janeczka Obidzińska „Do stajenki”.
Klasy starsze pod opieką nauczyciela muzyki Tomasza
Klasa 5 Michalina Aksiuto „Skrzypi wóz”
Klasa 6 Marcelina Łukaszewska „Mario, czy już wiesz”
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali czekolady i dyplomy za udział. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom Przeglądu i ich rodzicom za wzięcie udziału w konkursie. Zabawa była wspaniała.