III Przegląd Kolęd i Pastorałek „Warmińskie
Kolędowanie”.

13 grudnia 2024 w Klewkach odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek „Warmińskie
Kolędowanie”. Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury. Projekt został
zrealizowany w celu kultywowania tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, promocji uczniów
zdolnych wokalnie i muzycznie oraz integracji społeczności naszej gminy.
W Przeglądzie rozwijali talenty następujący uczniowie naszej szkoły:
Klasa 2a pod opieką wychowawczyni Jolanty Putra
Filip Robak „Złota Jerozolima”
Zuzanna Zabłotna „Nie miały aniołki”
Aleksandra Kowalczyk „Jedzie wóz”
Maja Gręda „Była noc”
Klasa 3a
Aleksandra Kowalska „Świeć gwiazdeczko”
Janeczka Obidzińska „Do stajenki”.
Klasy starsze pod opieką nauczyciela muzyki Tomasza
Klasa 5a Michalina Aksiuto „Skrzypi wóz”
Klasa 6a Marcelina Łukaszewska „Mario, czy już wiesz”
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali czekolady i dyplomy za udział. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom Przeglądu i ich rodzicom za wzięcie udziału w konkursie. Zabawa była
wspaniała.