Informacja dla rodziców o płatnościach za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu

Opłatę za obiady należy uiszczać wyłącznie przelewem, do dnia 15 każdego miesiąca.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Szczytnie  NRB: 54 8838 0005 2016 0800 2001 0036

Wzór przelewu:

Odbiorca: Gmina Purda, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Numer rachunku NRB: 54 8838 0005 2016 0800 2001 0036

Bardzo ważne w tytule przelewu należy podać:

Przedszkole  (imię i nazwisko dziecka)    opłata za miesiąc (np. wrzesień  2022) :  wyżywienie   np. 100 zł, pobyt np. 45 zł

  1. Odliczenie należności za posiłki z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jest uwzględniany wyłącznie na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej do godziny 17.00  wiadomością sms nr telefonu 504 642 422.
  2. Opłata miesięczna pobierana jest z dołu. Do dnia 5 każdego miesiąca będzie naliczona opłata za wyżywienie i  pobyt dziecka w przedszkolu,  każde dziecko otrzyma informację o kwocie do zapłaty.

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie.