INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ROZPOCZNĄ NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Informacja dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej