Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!

Miło nam poinformować, że nasz Zespół przystąpił do ogólnopolskiej kampanii ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”.
Celem akcji jest zaangażowanie się dzieci i młodzieży w pomoc schroniskom dla zwierząt w całej Polsce poprzez oddawanie zużytych tuszów z drukarek atramentowych. Nauka zachowania proekologicznego i prospołecznego, a także uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt. Zadaniem dzieci jest przynoszenie do przedszkola, szkoły pustych pojemników po oryginalnych tuszach i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartonów. Tuszy zużytych w domu lub w miejscu pracy rodziców.
Organizator akcji zbiera i przygotowuje zużyte tusze do recyklingu, a za część uzyskanych środków co kwartał -w imieniu dzieci – zakupuje i dostarcza karmę dla bezdomnych zwierząt ze schronisk podległych Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ). Mamy nadzieję, że włączą się Państwo razem z dziećmi do akcji „Tusz do paki”