„Moje życzenia dla św. Mikołaja 2022”

Udział w konkursie plastyczno- literackim  Moje życzenia dla Świętego Mikołaja klasa 1
Organizator konkursu: Fundacja Uniwersytet Dzieci Kraków.