Numery kont Rady Rodziców 

Szkoła   51 8838 0005 2016 0800 3121 0001  ( składka 30 zł za rok) 

Przedszkole – 72 8838 0005 3016 0800 0261 0001  (składka 90 zł za rok)