Obiady styczeń- czerwiec 2024 r.

Opłatę za obiady należy uiszczać wyłącznie przelewem, do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc z góry.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Szczytnie  NRB: 54 8838 0005 2016 0800 2001 0036

Wzór przelewu:

Odbiorca: Gmina Purda, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie

Numer rachunku NRB: 54 8838 0005 2016 0800 2001 0036

Bardzo ważne w tytule przelewu należy podać:

Szkoła (imię i nazwisko dziecka)    opłata za miesiąc (np. styczeń 2024) :  wyżywienie   np. 65,00 zł

TERMINY OPŁAT  I KWOTY ZA OBIADY ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

ROK SZKOLNY 2023/2024

MiesiącTermin opłat  Cena jednostkowa posiłkuIlość dniKwota do zapłaty
Styczeń15.01.20245,00 zł1365,00 zł
Luty15.02.20245,00 zł1995,00 zł
Marzec15.03.20245,00 zł1995,00 zł
Kwiecień15.04.20245,00 zł20100,00 zł
Maj15.05.20245,00 zł1575,00 zł
Czerwiec17.06.20245,00 zł1470,00 zł
  1. Odliczenie  należności za obiady z powodu nieobecności ucznia w szkole, jest uwzględniany na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej do godziny 15.00 telefonicznie, wiadomością sms nr telefonu 603 332 903.
  2. Wpłacający może samodzielnie dokonać pomniejszenia wpłaty na kolejny miesiąc za obiady tylko i wyłącznie za zgłoszone nieobecności z poprzedniego miesiąca.
  3. Stawka żywieniowa dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynosi 7,50 zł za obiad.
  4. Kwoty do zapłaty za kolejne miesiące zostaną podane wkrótce.

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie.