Projekt:  Eko-Szkoła – Zielona Flaga 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Eko-Szkoła – Zielona Flaga.  Celem projektu jest utworzenie „Letniej klasy wśród drzew”.  Jednym z zadań było wyznaczenie terenu i opracowanie przez młodzież szkolną projektu letniej klasy. Po wyborze najlepszej pracy w sobotnie przedpołudnie chętni rodzice pomogli ustawić ławki i stół oraz stację meteorologiczną. Następnie uczniowie klasy 7 posadzili na wyznaczonym terenie ponad 30 drzewek dęba, graba, klona, lipy, brzozy, sosny i świerka oraz jarzębiny i jabłoni.  Przed realizacją zadania otrzymali kilka ważnych wskazówek od podleśniczego Leśnictwa Mendryny. Dziś spoglądają dumnie na swoją pracę, z której korzystają inni uczniowie, jak również i oni sami. Już niejeden raz w „Letniej klasie” odbywały się zajęcia. Pierwszą grupą uczniów byli czwartoklasiści, którzy uczyli się rozpoznawania posadzonych gatunków drzew i krzewów.