Rekrutacja do Przedszkola w Purdzie 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Wójta Gminy Purda z dnia 13 stycznia 2021 r.  w Przedszkolu obowiązuje następujący harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym:

 • 22-26 lutego – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym,
 • 01-16 marca 2021 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola w Purdzie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym,
 • 17-18 marca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola,
 • 19 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( tablica ogłoszeń w Przedszkolu),
 • 22-26 marca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 30 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 1. Druki wniosków znajdują się w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Purdzie.
 2. Są do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Purdzie https://szkolawpurdzie.pl

Wnioski  składamy w sekretariacie szkoły w wybrany sposób:

 1. Osobiście,
 2. Pocztą na adres- ZSP w Purdzie , 11-030 Purda 23,
 3. W formie elektronicznej na adres zspsp@szkolawpurdzie.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Purdzie

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego