Rada Rodziców składki

Składka 100 zł za rok – Przedszkole – nr konta 72 8838 0005 3016 0800 0261 0001

Składka 40 zł za rok – Szkoła – nr konta 51 8838 0005 2016 0800 3121 0001