Szkolny konkurs fotograficzny MOJA POLSKA

ZAŁOŻENIA KONKURSU
Przedmiot konkursu:   przedstawienie  pojęcia patriotyzmu poprzez fotografię,  tematyka związana z ojczyzną, obchodami Święta Narodowego, symbolami narodowymi, miejscami pamięci ( np. zdjęcie z flagą Polski, przy pomniku Orła Białego, wydarzeniami i postaciami historycznymi, itd.) .
Celem Konkursu jest promowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Purdzie i rodziców; minimum po 2 prace z każdej klasy.
Termin składania prac: do 9 listopada u wychowawców.
Format prac: zdjęcia wydrukowane na kartce A4.

Opis pracy: autor, klasa.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać  prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Organizator powołuje Jury Konkursu. Wszystkie zgłoszone  na Konkurs prace podlegają ocenie Jury.
Ogłoszenie wyników: Uroczystość szkolna z okazji Święta Narodowego13 listopada 2023.

Organizator:  Krystyna Ciesielska, Jolanta Putra, Ewa Gadomska.