Warsztaty z masy papierowej

Na zajęciach świetlicy profilaktycznej dzieci wykonały prace z masy papierowej