Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Ogłoszenie o wyborach do Samorządu Uczniowskiego oraz kampania wyborcza rozpoczęły się już we wrześniu. Brali w niej udział uczniowie klas IV – VIII. Kandydaci przygotowywali plakaty wyborcze, z krótkim opisem oraz pomysłami do realizacji w szkole. Ostatnim etapem były wybory przeprowadzone online za pośrednictwem formularza pod nadzorem Pani Marleny Kozubek. Uczniowie głosowali na danej lekcji, podczas której mieli udostępniony link do karty wyborczej Na apelu Pani Beata Czyżak-Baranowska, opiekun samorządu z ubiegłego roku szkolnego zapoznała społeczność szkolną z wynikami głosowania. Po obliczeniu wszystkich głosów ustalono następujący skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024. Głosami wyborców Przewodniczącą została Oliwia Szneider z klasy VIII, członkami: Michalina Aksiuto, Antonina Stępniak z klasy IV, Kacper Rybak, Kajetan Aksiuto z klasy V, Maria Radtke, Piotr Zakrzewski z klasy VI, Wiktoria Cyptor z klasy VII i Kinga Sendrowska z klasy VIII. Funkcję opiekunów Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 będą pełnić Pani Małgorzata Gołaszewska i Pani Magdalena Grabowska. Gratulujemy nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego i życzymy owocnej pracy!