Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego klasy drugiej

Organizator: Wychowawczyni Jolanta Putra, Samorząd Uczniowski SP Purda

Prowadzący: Pani Sylwia Radtke

Miejsce: gospodarstwo agroturystyczne Państwa Radtke w Purdzie

Termin: 6 października 2023r.


Głównym celem wycieczki było przybliżenie dzieciom warunków życia na wsi, zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dzieciom kontaktu z ekosystemem pola i łąki oraz zwierzętami hodowanymi.

Uczniowie poznali gospodarstwo agroturystyczne, właściciela gospodarstwa  panią Sylwię oraz  zasady bezpiecznego postępowania ze zwierzętami.
Poznali  zwierzęta wielu gatunków: stado różnych ras królików, kozy, alpaki z niesamowicie przyjaznym charakterem i ciepłym  usposobieniem, które uwielbiają spotkania z dziećmi. Do kopytnych mieszkańców gospodarstwa  należą krowy, konie i osły.  Wśród koni są zarówno  konie młode jak i starsze. Stadko uzupełniają energiczne kuce walijskie. Na wszystkich rumakach można jeździć. Zwierzyniec uzupełnia stado kóz, gęsi, kaczek.
Zwiedzanie gospodarstwa polegało na rozpoznawaniu zwierząt, karmieniu oraz słuchanie opowieści o mieszkających tam zwierzętach. Spotkanie uczniowie zakończyli podziękowaniem.