Wyniki rekrutacji

Informujemy, że wszyscy kandydaci

do klasy I Szkoły Podstawowej

oraz dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Przedszkola w Purdzie

na rok szkolny 2023/2024

zostali zakwalifikowani.