Wyznaczenie IOD

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Michałem Stokłosem, 11-034 Stawiguda, ul. Ogrodowa 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail iod@purda.pl.