Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Szanowni Rodzice,

W związku z wystąpieniem u jednego z wychowanków naszego przedszkola, potwierdzonego zachorowania na Covid 19, jesteśmy zmuszeni zawiesić zajęcia w przedszkolu w dniach od 10 -14 grudnia 2020 r.

Zawieszenie zajęć uzgodniono z Wójtem Gminy Purda oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Wszyscy pracownicy oraz dzieci, które przebywały w przedszkolu 4 grudnia 2020 r. muszą pozostać na kwarantannie (nie dotyczy rodzin).

Informuję, że nauczyciele zorganizują zajęcia ( spotkania) na platformie Teams oraz prześlą pocztą e-mail materiały do pracy dydaktycznej. Będzie to propozycja dla chętnych osób i absolutnie nikogo nie zobowiązuje do pracy online.

Zgodnie z decyzją naszego rządu mogą Państwo korzystać w tych dniach z opieki na dziecko (dotyczy rodziców zatrudnionych z tytułu umowy o pracę).

Zalecamy zwrócenie uwagi na wszystkie niepokojące objawy u Państwa dzieci. Dalsze informacje będą Państwu przekazywane na stronie Zespołu SP, na facebooku oraz przez nauczycieli.

Danuta Adamowicz- dyrektor