Spotkanie z myśliwym

Nasze Przedszkole odwiedził Pan Krzysztof, dobrze znany przedszkolakom myśliwy z KŁ ŻUBR. Celem takiego spotkania jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz zapoznanie z rolą myśliwego, jaką pełni w lesie. Myśliwy zwrócił szczególną uwagę na konieczność dbania o zwierzęta, ich sposobem przygotowania się do zimy oraz koniecznością szanowania ich środowiska naturalnego. Przedszkolaki uczą się jak należy szanować przyrodę oraz jak poznawać florę oraz faunę naszego pięknego regionu Warmii. Pan Krzysztof scharakteryzował zwierzęta leśne oraz ich warunki życia. Opowiadał o przysmakach zwierząt i przypomniał o zasadach właściwego zachowania się w lesie. Urozmaiceniem spotkania były zabawy muzyczno – ruchowe „Wilczek, „Stary niedźwiedź”, „Zajączek”.

Poszanowania przyrody należy doświadczać od najmłodszych lat, fundamenty przyszłych działań kształtują się od najmłodszych lat.