Dotacja z Fundacji św. Mikołaja

Otrzymaliśmy dotację na prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych dla naszych uczniów.