DZIEŃ ZIEMI

W dniu 22 kwietnia dzieci z naszego przedszkola z okazji Dnia Ziemi wzięły udział w sprzątaniu najbliższej okolicy. Przedszkolaki zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. Pogoda dopisała, dzięki zacięciu i aktywnej postawie dzieci udało się zebrać pełne worki śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników. Udział naszych przedszkolaków w tym przedsięwzięciu z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.