Fundacja św. Mikołaja i Szkoła w Purdzie

Współpracę z Fundacją św. Mikołaja rozpoczęliśmy w roku 2017.  XX Piknik Rodzinny na placu przy tzw. małej szkole pozwolił na zebranie pierwszych funduszy, które podwojone przez Fundację umożliwiły w roku szkolnym 2017/2018 rozwój zainteresowań trzem uczniom naszej Szkoły.

Kolejne lata, to kolejni stypendyści. W sumie, dzięki hojnym darczyńcom,  wspierającym szkolne i lokalne inicjatywy, roczne stypendia przyczyniły się do poprawy jakości nauki, a przede wszystkim wzrostu motywacji do podążania za pasją u 10-u uczniów naszej Szkoły!

Inicjatywy, dzięki którym regularnie zasilamy stypendialne konto, to wspomniany Piknik Rodzinny, szkolne Andrzejki, okazjonalne kawiarenki św. Mikołaja podczas zebrań z rodzicami lub dni takich, jak Walentynki czy Dzień Kropki , a także akcje: „Laurka zamiast kwiatka” oraz przykościelna kawiarenka zorganizowana przez członkinie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Purda.

Idea Fundacji zmierza do uwrażliwienia społeczności szkolnej, a także lokalnej na potrzeby tych, którzy na co dzień są obok nas, uczą się z nami w jednej klasie, mieszkają w tej samej miejscowości. Cenne jest pielęgnowanie talentu i pomoc w jego rozwoju tym, którzy swoją postawą tworzą charakter miejscowości, potencjał Szkoły oraz przyczyniają się do sukcesu lokalnej drużyny sportowej.

Zgromadzone na szkolnym subkoncie fundusze, Fundacja podwaja, a nawet potraja, co miało miejsce we wrześniu br. W tym roku z racji nauczania online, poza regularnymi stypendystami, dwóch uczniów z kl.IV i V otrzymało wsparcie rzeczowe – Fundacja przekazała uczniom laptopy 😊

Czy podejmowane przez nas działania i wspólne z Radą Rodziców starania w organizowaniu zbiórek i utrzymaniu współpracy z Fundacją, mają sens? W odpowiedzi zacytuję tych, do których trafiła konkretna pomoc:

Bardzo dziękuję za podarowany laptop. Jestem szczęśliwy, bo nie dostaję takich prezentów na co dzień. Czuję się doceniony i zauważony. Teraz wierzę, że wszystko jest możliwe. Chcę się uczyć i starać jeszcze bardziej (…)”

„Bardzo chciałabym Ci podziękować za przekazanie pieniędzy w zbiórce na moje stypendium. Dzięki tej darowiźnie byłam w stanie rozwijać swoją pasję do rugby oraz zachować dobre wyniki w nauce. Dzięki tym pieniądzom mogłam sobie pozwolić na kupno specjalnego stroju, kompletu repetytoriów do nauki oraz komputera. Jeszcze raz bardzo dziękuję!”

Galeria  wspomnień

Krystyna Izdebska,

szkolny koordynator akcji „Stypendia św. Mikołaja”