Gminny Konkurs Recytatorski „ Lira 2023”

             8 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie odbył się coroczny konkurs recytatorski. Konfrontacja młodych recytatorów odbyła się w trzech kategoriach wiekowych – klasy 1-3, 4-6, 7-8.

W tym roku swoją obecnością zaszczyciło nas 22 recytatorów ze szkół podstawowych ze  Szczęsnego, Klebarka Wielkiego, Nowej Wsi, Butryn oraz przedstawiciele naszej szkoły w Purdzie.

Jury w składzie: pan Wojciech Tański oraz pani Ewa Kiryła, oceniając  recytację, wzięło pod uwagę kulturę języka ( dykcję, poprawne akcentowanie) oraz ogólne wrażenia artystyczne i dobór tekstów.

Oto zwycięzcy Gminnego Konkursu Recytatorskiego:

Klasy 1-3

Miejsce I – Nadia Krajewska ( Szczęsne)

Miejsce II – Władysław Jankowski (Klebark Wielki)

Miejsce III – Filip Robak (Purda);

Klasy 4-6

Miejsce I – Zuzanna Biermann (Szczęsne)

Miejsce II – Piotr Szymański (Klebark Wielki)

Miejsce III – Antoni Sawicki ( Butryny);

Klasy 7-8 (Poezja oraz fragment prozy)

Miejsce I – Elżbieta Szymańska ( Klebark Wielki)

Miejsce II – Ewa Biermann ( Szczęsne)

Miejsce III – Wioleta Jawoszek (Purda)

Święto Poezji przebiegało w pogodnej, pełnej życzliwości atmosferze. Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom dziękujemy za przygotowanie pięknych prezentacji, a zwycięzcom gratulujemy.